• Nowy wykaz dróg o nacisku na oś 8t i 10t

  2012-10-23 10:16:56

             W dniu 25.09.2012r opublikowane zostało  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. Na próżno szukać obecnie wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszc…

  Czytaj więcej...

 • 4 grudnia 2011 r.- dwuletni okres przejściowy dla pakietu transportowego zakończony

  2012-07-22 13:46:05

  Rozpoczyna sie okres stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniach UE (nr 1071/2009, nr 1072/2009, nr 1073/2009) regulujących sposób wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej. Rozporządzenia powyższe są w całości i bezpośrednio przyjęte oraz stosowane we wszystkich Państwach Unii Europejskiej, co eliminuje ewentualne rozbieżności w interpretacji przepisów. Konieczne jest jednak właściwe osadzenie tych przepisów w polskim systemie prawa co wymaga ustawy dostosowującej.…

  Czytaj więcej...

 • Zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców obowiązujące od 01.01.2012r.

  2012-07-22 13:44:58

  Minęły już dwa tygodnie obowiązywania ustawy z dnia 16.09.2011r o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Naistotniejsze zmiany zaistniały w podstawowym akcie prawnym obowiązującym w branży transportowej, czyli ustawie o transporcie drogowym.Na szczególną uwagę zasługuje zmiana art 92 UTD. Wprowadzono bowiem dwa istotne dodatkowe artykuły tj. art 92b oraz 92c, na mocy których przedsiębiorcy zajmujący się transportem, w prosty sposób są w stanie uchyklić się od konsekw…

  Czytaj więcej...

 • Ważne zmiany odnośnie ważenia pojazdów z materiałami sypkimi i drewnem. Nowe zasady dla transportu ponadnormatywnego.

  2012-07-22 13:43:27

  Większość nowych przepisów określonych w ustawie z dnia 18.08.2011r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, wchodzi w życie z dniem 19.10.2012r. wprowadzając nowe zasady przewozów pojazdami nienormatywnymi.   Jednak już od 19.01.2012r. określone w powyższej ustawie przepisy wprowadzają zmiany  dotyczące ważenia pojazdów przewożących ładunki sypkie i drewno. Niestety do dnia dzisiejszego nie zostało wydane rozporządzenie odnośnie określania gęstości drewna. Projekt rozporz…

  Czytaj więcej...

 • Ważenie pojazdów z ładunkiem sypkim, jednoznaczne wytyczne GITD???

  2012-07-22 12:12:44

  W związku z licznymi informacjami napływającymi od przewoźników do naszej firmy, odnośnie dowolnej interpretacji, przez służby kontrolne, artykułu 5 ust.2  pkt. 2 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym....(Dz.U. Nr 222 poz. 1321) oraz związanymi z takim stanem konsekwencjami finansowymi dla przewoźników, w dniu 28.03.2012r Pan  Artur Ostrowski Poseł na Sejm  RP, złożył interpelację poselską do Ministra Transportu, odnośnie wyjaśnienia przewoźnikom zasad obowiąz…

  Czytaj więcej...