Świadczymy usługi doradcze dla kierowców w zakresie

  • weryfikacja poprawności rozliczania czasu pracy przez pracodawcę,
  • analiza zakresu obowiązków i wynikających z nich konsekwencji,
  • pomoc w negocjacjach z pracodawcami oraz w zakresie postępowań sądowych w tym o niesłuszne zwolnienia, zaległe wynagrodzenia, diety, itp.

Uwaga! ze względu na konflikt interesów nie realizujemy zleceń od kierowców będących aktualnymi lub byłymi pracownikami przedsiębiorstw z którymi współpracujemy.


Sprawdź także: