• Harmonogram wymiany praw jazdy

  2012-07-28 12:47:50

  Zgodnie z art 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701 z dnia 19 grudnia 2006 r.) kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy zobowiązany jest odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia: 1) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy: a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 2000 r., b) katego…

  Czytaj więcej...

 • Czy kontrolujący może zatrzymać dowód rejestracyjny za brak miejsca na wpis o wykonanym badaniu technicznym??

  2012-07-28 12:42:43

  Wielu kierowców i przedsiębiorców zetknęło się z sytuacją, kiedy osoba kontrolująca-uprawniona zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu za brak miejsca na wpis o ważności badania technicznego, pomimo, iż kierujący okazał do kontroli dokument poświadczający wykonanie badania technicznego pojazdu z wynikiem pozytywnym. Wszyscy wiemy jak dużo problemów związanych jest z odzyskaniem dokumentu, szczególnie, gdy pojazd jest w leasingu. Czy postępowanie kontrolerów jest właściwe? Okoliczność taka nie p…

  Czytaj więcej...

 • Roczne sprawozdanie ADR - zmiana terminu i adresata sprawozdania

  2012-07-21 23:02:48

  Od dnia 01.01.2012r. obowiązuje "nowa" ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa zmienia termin złożenia oraz adresata sprawozdania, do sporządzenia którego jest obowiązany uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz.1367)– uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie…

  Czytaj więcej...