Świadczymy usługi szkoleniowe dla kierowców w zakresie

  • obsługa tachografów cyfrowych i analogowych wraz z ćwiczeniami na symulatorze,
  • czas pracy kierowców oraz czas jazdy przerw i odpoczynków,
  • metody prawidłowego mocowania ładunków oraz konsekwencje z niedopełnienia tego obowiązku,
  • kontrole drogowe, warunki przeprowadzania oraz sankcje przewidziane prawem,

Forma oraz termin i miejsce szkolenia ustalane indywidualnie. Szkolenia z zakresu obsługi tachografów prowadzone z wykorzystaniem symulatorów tachografu.


Sprawdź także: